KIROPRAKTIKK

.

Kiropraktoren er offentlig godkjent autorisert helsepersonell som jobber med muskel, skjelett og nervesystemet. Kroppen blir daglig utsatt for belastning, noe som blant annet kan forårsake nedsatt leddfunksjon. Nervesystemet i kroppen vil da ikke fungere optimalt, og smerte og spenninger i kroppen kan oppstå.

Det er kiropraktorens oppgave å normalisere leddenes funksjon og få nervesystemet til å fungere som normalt. Dette blir korrigert ved hjelp av kiropraktisk korrigering, traksjonsbehandling og bløtvevsbehandling.

Offentlig godkjenning (autorisasjon) av kiropraktorer ble vedtatt av Stortinget i 1988, og kiropraktor er en beskyttet tittel med status som primærkontakt med selvstendig behandler- og diagnoseansvar innen sitt virkeområde på linje med leger, tannleger og psykologer innen sine respektive fagområder.

Som autorisert helsepersonell inngår kiropraktorer i et forpliktende samarbeid med helsevesenet forøvrig. Fra 1. januar 2006 opphevdes kravet om legehenvisning for trygderefusjon ved kiropraktortjenester og kiropraktorens rettigheter er utvidet til å sykemelde pasienten i inntil 12 uker og henvise til spesialist.

Kiropraktorer kan også rekvirere vanlig røntgen, CT og MR-undersøkelse.

.

KIROPRAKTORENS RETTIGHETER:
* Henvise for billeddiagnostikk: Røntgen, MR og CT.
* Henvise til spesialist, for eksempel lege, fysioterapi, ortoped eller nevrolog.
* Sykemeldingsrett inntil 12 uker.
* Trygderefusjon på behandling.

Link til Norsk Kiropraktorforening kiropraktikk.no

© SORTLAND KIROPRAKTIKK

SORTLAND KIROPRAKTIKK

TLF 761 23 000
post@sortlandkiropraktikk.no
Vesterålsgata 68, 8401 Sortland

MAG DESIGN 2018-2019